Quảng cáo ngoài trời, pano, billboard

Quảng cáo ngoài trời, pano, billboard

Nói đến quảng cáo ngoài trời (outdoor) đa số mọi người sẽ hình dung ra các tấm biển quảng cáo cỡ lớn. Được dựng bởi hệ thống cột cứng, chân cột to được chôn...

085.80.81.858